Paieška:  

Vito Gerulaičio g. 1,
LT-08200 Vilnius
Tel. (8-5) 2667093
Faks.(8-5) 2784878
info@leega.lt
asociacija@leega.lt
 

Naujienos


Energetikos ministro 2011 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1-24 pakeistas Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašas Plačiau »

 

Lietuvos energetikos institutas parengė ir išleido naują kasmetinių statistinių rodiklių leidinį "Lietuvos energetika 2009". Plačiau »

 

Energetikos ministerija parengė Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą ir pateikė jį derinti suinteresuotoms institucijoms. Plačiau »

 

Energetikos ministerija parengė Tinklų naudojimo taisyklių projektą ir pateikė jį derinti suinteresuotoms institucijoms. Plačiau »

 

Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacija 2010 m. balandžio 20 d. organizavo Elektros energijos rinkos 2010 m. I ketv. rezultatų aptarimą. Plačiau »

 

Tarp Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA, Lietuvos energijos konsultantų asociacijos, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos biodujų asociacijos buvo pasirašytas BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS. Plačiau »

 

Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija pateikė derinimui Elektros energijos eksporto ir importo tvarkos aprašo ir kitų susijusių teisės aktų projektus. Plačiau »

 

Įvyko Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos, kartu su AB „Lietuvos energija“, LITGRID UAB ir BALTPOOL UAB, organizuotas Elektros energijos rinkos 2010 m. sausio mėn. rezultatų aptarimas. Plačiau »

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija organizavo LŠTA narių metinį susirinkimą-konferenciją "Šilumos ūkio aktualių klausimų aptarimas". Plačiau »

 

Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacija (LEEGA) organizavo pasitarimą elektros rinkos klausimų aptarimui. Plačiau »